Vzdělání, sebevědomí, slušnost

Základní škola u svatého Štěpána
Zřizovatel školy - Městská část Praha 2
historie volejbal zábava školní sbor šachu štěpán
ŠKOLA ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ KLUB ŠKOLNÍ JÍDELNA SPOLEK ŠTĚPÁN - KROUŽKY ŠACHY ŠTĚPÁN
 
 

Zápis

Výsledky zápisu do 1. ročníku

Vážení rodiče,

níže naleznete seznam přijatých uchazečů do první třídy pro školní rok 2021/2022.

Vzhledem k tomu, že nejsme schopni z kapacitních důvodů vyhovět žádostem o přijetí všech uchazečů, je pro nás velmi důležitá zpětná vazba, zda Vaše dítě nastoupí či nikoliv. Své rozhodnutí prosím potvrďte na e-mail: zapis@zs-stepanska.cz Budeme vděčni za tuto informaci v co nejkratším termínu. Uvolněná místa pak připadnou vylosovaným náhradníkům.

Pokud evidenční číslo Vašeho dítěte v seznamu nenaleznete, znamená to, že nebylo přijato a rozhodnutí Vám bude doručeno poštou do vlastních rukou, případně do Vaší datové schránky, pokud jste uvedli tuto možnost.

Děkujeme Vám za spolupráci a těšíme se na setkávání s Vámi a dětmi.

 

30. dubna 2021
Přijatí uchazeči 2021 stáhnout otevřít

Informace k zápisu

Průběh zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2021/2022

Milí rodiče, 

níže uvedené řádky vám pomohou se zápisem Vašeho dítěte. 

1) Nejprve vyplňte žádost o přijetí (žádost o odklad) v podobě on-line formuláře. Je velmi důležité věnovat vyplnění pozornost a zkontrolovat si správnost zadaného e-mailového kontaktu zákonného zástupce.  

Žádost o přijetí

Žádost o odklad

2) Po vyplnění všech údajů klikněte na ODESLAT žádost.

3) Do Vámi zadané e-mailové schránky přijde potvrzení o vyplnění žádosti a Vámi vyplněná žádost ve formátu .pdf.

4) Žádost si vytiskněte a podepište.

5) Termín zápisu je stanoven na 14. – 24. 4. 2021. 

V tomto termínu je potřeba doručit vyplněnou a podepsanou žádost společně s dokumenty:

• kopií průkazu totožnosti zákonného zástupce

• kopií rodného listu dítěte

• u cizinců-potvrzením o pobytu v ČR

• doporučení školského poradenského pracoviště (PPP nebo SPC) - pouze k žádosti o odklad školní docházky

• doporučení odborného lékaře, případně dětského lékaře či klinického psychologa - pouze k žádosti o odklad školní docházky

Prosíme o dodržení tohoto termínu. Dokumenty nemohou být přijaty před ani po tomto termínu.

6) Možné způsoby doručení všech dokumentů:

- datovou schránkou:  uammtpc

- emailem s el. podpisem na adresu: zapis@zs-stepanska.cz

- poštou na adresu: ZŠ u sv. Štěpána, Štěpánská 1286/8, 120 00 Praha 2

- osobně do budovy školy – konkrétní čas si domluvte na tel: 224 943 046

Žádost o přijetí musí obsahovat podpis zákonného zástupce dítěte nebo jeho osobní elektronický podpis.

7) Po doručení všech dokumentů v termínu bude Vaší Žádosti přiděleno číslo jednací a EVIDENČNÍ ČÍSLO Vašeho dítěte. O této skutečnosti budete informováni e-mailem adresovaným zákonnému zástupci, jenž bude dítě při řízení zastupovat. 

 

Zákonní zástupci, kteří nemají možnost vyplnit a vytisknout online žádost o přijetí, nás mohou kontaktovat. Dokumenty společně vyplníme v kanceláři školy. 

 

Děkujeme, že jste si pro své dítě vybrali naši školu.

Jana Páčová

 

Dokumenty k prostudování:

Informace k zápisům do prvního ročníku pro školní rok 2021/2022, kritéria přijetí, spádová oblast

Školní vzdělávací program "Vzdělání, sebevědomí, slušnost"

Školní řád a Pravidla pro hodnocení

30. března 2021