Vzdělání, sebevědomí, slušnost

Základní škola u svatého Štěpána
Zřizovatel školy - Městská část Praha 2
historie školní sbor zábava volejbal šachu štěpán
ŠKOLA ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ KLUB ŠKOLNÍ JÍDELNA SPOLEK ŠTĚPÁN - KROUŽKY ŠACHY ŠTĚPÁN
 
 

Aktuality

kroužky

V pátek 8.10. odpadají sportovní hry pro 1.a 2.třídu. 

Šachové tréninky odpadají pro 1.a 2. třídu, konají se pouze pro starší děti, od 15.15h.


Keramika

Od pondělí 11.10. je do odvolání zrušena keramika

10. října 2021

Virtuální prohlídka školy

Podívejte se, jak to u nás vypadá. https://www.zsstepanska.cz/skola/virtualni-prohlidka/#scr

30. září 2021

Zkrácené vyučování 8. 10.

INFORMACE O ZKRÁCENÉM VYUČOVÁNÍ  - VOLBY

V pátek 8. 10. 2021 se konají v naší škole volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. 

Žáci budou odcházet na oběd dle níže uvedeného rozpisu v doprovodu vyučujícího aktuální hodiny. Čas oběda je také časem ukončení vyučování.

Odchody na oběd:

I. tř. - 11.35 velká jídelna

II. tř. -  11.25 velká jídelna

III. A - 11.35 malá jídelna

III. B - 11.45 malá jídelna

IV. A -  11.25 malá jídelna

IV. B - 11.15 malá jídelna

V. A -  11.15 velká jídelna

V. B -  10.55 malá jídelna

VI. A -  10.45 velká jídelna

VI. B -  10.45 velká jídelna 

VII. A -  10.55 velká jídelna

VII. B -  10.45 malá jídelna

VIII. A -  11.05 velká jídelna

VIII. B -  11.05 malá jídelna

IX. A -  11.45 velká jídelna

IX. B -  11.45 velká jídelna

Provoz školní družiny 

ČTVRTEK 7. 10. – provoz ŠD končí v 17:30 hod. 

Za příznivého počasí budou děti trávit odpoledne na školní zahradě, za nepříznivého počasí budeme v budově školy: odd. 1., 3.b, 4.a, 4.b NEBUDOU ve svých třídách, pro vyzvedávání nutno telefonovat příslušnému vychovateli. Odd. 2., 3.a  zůstávají ve svých třídách. 

PÁTEK 8. 10. – provoz ŠD zkrácen do 15:30 hod.

Konec vyučování je dle rozpisu odchodu na obědy. 

Vyzvedávání ze ŠD: 

ve 12.00 hod před budovou školy (následně odchod na program do DDM Praha 2)

v 15.00 hod před budovou DDM, ul. Slezská

v 15.30 hod před budovou ZŠ

Vážení rodiče, obracíme se na vás s prosbou o dřívější vyzvednutí dětí tento den, v ideálním případě po obědě.  Velmi nám tím pomůžete. Děkujeme za pochopení a spolupráci.

 

29. září 2021

Kroužek florbalu

Vážení rodiče,

kroužek florbalu pořádaný Fbk Olymp začne probíhat od čtvrtka 30.9. v 17h

v tělocvičně naší školy. Je určen pro 1. stupeň. Přihlášky pište přímo na Fbk Olymp nebo

třídním učitelkám.

Děkujeme.

23. září 2021

Sbor Štěpánka opět bude fungovat

Po roční pauze přijímá školní sbor Štěpánka opět nové i bývalé členy z 2. - 5. třídy (po dohodě i mladší nebo starší). Zkoušky budou probíhat každé pondělí od 15:15 do 16 hodin v hudebně pod vedením paní učitelek Pánkové a Bernardové.

V pondělí 6. 9.  se můžete přijít zapsat a od 13. 9.  začneme. Moc se na vás těšíme.

31. srpna 2021

Informace k zahájení školního roku

Vážení rodiče, milí žáci, 

slavnostní zahájení školního roku proběhne ve středu 1. 9. 2021 v 7:55 hod ve třídách. 
Žáci půjdou bez přezutí přímo do tříd. Rodiče žáků 1. třídy mohou vstoupit do budovy a třídy s ochranou úst.
Vyučování potrvá 1 vyučovací hodinu – konec v 8:40 hod.
Pro zájemce bude v provozu školní družina do 15:00 hod.
Ranní družina (pro žáky 1. až 4. tříd) bude v provozu od čtvrtka 2. 9. 2020, následně každý den od 6:45 hod (v oddělení ŠD v prvním patře).

Prosíme všechny rodiče, aby v dalších dnech minimalizovali vstup do budovy školy.

Dle nařízení vlády bude probíhat ve dnech 1. 9. (1. třída ve čtvrtek 2. 9.), dále 6. 9. a  9. 9. testování antigenními testy v kmenových třídách. Roušky a respirátory jsou pro testované  a  případně očkované žáky povinné pouze ve splečných prostorách školy (chodba, toaleta, jídelna). Prosíme zákonné zástupce, aby očkovaní žáci v prvních dnech přinesli certifikát.

Organizace vyučování v prvním týdnu

středa 1. 9. 2021

1. vyučovací hodina - konec 8:40 hod.

čtvrtek 2. 9. 2021

1. třída - 2 vyučovací hodiny

2. - 9. třídy - 4 vyučovací hodiny (Den třídy)

pátek 3. 9. 2021

1. třída - 3 vyučovací hodiny

2. – 5. třídy 4 vyučovací hodiny

6. - 9. třídy – 5 vyučovacích hodin

Od pondělí 6. 9. 2021 výuka dle platného rozvrhu.

 

ROZMÍSTĚNÍ TŘÍD

III. A, III. B - přízemí vpravo

II. tř., I, tř., IV. B - 1. patro vpravo

IV. A - 1. patro vlevo

VI. A, VII. A, VIII. B - 2. patro vpravo

V. B, VI. B, V. A - 2. patro vlevo

VII. B, VIII. A - 3. patro vpravo

IX. A, IX. B - 3. patro vlevo

 

Rozvrh pro tento školní rok zde 

Nabídku kroužků najdete v posledním srpnovém týdnu pod odkazem: Spolek Štěpán – Kroužky. Přihlášky obdrží žáci v prvním týdnu. 

 

Informace ke stravování

Jídelna bude v provozu od středy 1. 9. 2021. 

Přihlášení ke stravování a placení obědů před začátkem a na začátku nového školního roku 2021/2022 pouze v místě a době níže uvedené.

Ve školní jídelně, Sokolská 6, Praha 2

od 23. 8. do 31. 8. 2021   -    denně od 10.00 do 14.00 hod.

od 1. 9. 2021           -    denně od 12.00 do 14.00 hod.

Ve výdejně obědů v ZŠ Štěpánská 

1. 9. 2021            od 7.30 do 9.30 hod.

2. 9. 2021            od 7.30 do 8.30 hod.

Doporučujeme obědy vyřídit v ŠJ Sokolská, vyhnete se dlouhému čekání.

Už se na všechny žáky a jejich rodiče těšíme. 

19. srpna 2021

Úřední hodiny v době letních prázdnin

Kancelář v provozu vždy v po a st od 9:00 do 12:00 hodin. 

 

28. června 2021

Pozdrav z Horního Bradla

25. června 2021

Slavnostní zakončení školního roku - předání vysvědčení

Poslední den školního roku proběhne v pátek 25. 6. 2021 v obvyklém režimu. Začátek setkání bude pro všechny ročníky v 7:55 hod., vysvědčení budou předána první vyučovací hodinu.

V 8:50 se sejdou všichni žáci a pracovníci školy k tradičnímu loučení deváťáků.

Výdej obědů od 10:30 do 12:00 hodin. 

Odpolední družina je v provozu do 14:00 hod.

Přejeme všem krásné prázdniny. 

 

 

 

23. června 2021

Sportovní kurz Horní Bradlo - příjezd

Milí rodiče, zdravíme z Horního Bradla, cesta proběhla hladce a těšíme se na nové zážitky.  

20. června 2021

Sportovní kurz Horní Bradlo

Sportovní kurz v ubytovacím zařízení Tesla Vršov v Horním Bradle od 20.6. do 24.6. 2021.

Sraz v 9.15, odjezd v 10h.

Návrat mezi 12-13h.

17. června 2021

Ozdravný pobyt 3. B KRKONOŠE

14. června 2021

Pochvala

Žáci deváté třídy připravili pro své mladší spolužáky oslavu Dne dětí. Menší děti měly možnost užít si hezké dopoledne na hřišti naší školy, vyzkoušet své znalosti a zdatnost na mnoha atrakcích a za odměnu si užít mnoha dobrých sladkostí.

Za toto dopoledne si deváťáci zaslouží velkou pochvalu.

2. června 2021

Informace k výuce od 17.5.

Milí žáci a rodiče,

od pondělí 17. 5. 2021 dojde k prezenčnímu návratu žáků do škol. Rotační i distanční forma výuky se ruší. 

Podmínky účasti na výuce

1. Podmínkou k účasti ve výuce je absolvování testování formou antigenního testu 1x týdně s negativním výsledkem, které probíhá první vyučovací hodinu vždy v pondělí. 

Toto testování se netýká: 

a)  toho, kdo prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní; 

b)  toho, kdo má negativní výsledek antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin, a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů; 

c) toho, kdo má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní. 

Výše uvedené je potřeba doložit odpovídajícím potvrzením. 

2. Ve všech prostorách školy a ve školním areálu musí mít všichni zakrytá ústa a nos respirátorem nebo chirurgickou obličejovou rouškou.

Organizační informace a průběh testování

Žáci vchází do školy hlavním vchodem v čase 7:30 – 7:50 a po dezinfekci rukou odchází žáci 1. -4. ročníku přímo do svých tříd, žáci 5. – 9. ročníku do prostor šaten, kde si odloží potřebné věci do šatních skříněk a odchází do určených tříd. V prostoru šaten se žáci nezdržují.  Testování bude probíhat přímo ve třídách vždy první vyučovací hodinu v pondělí. Po vyhodnocení testu si žáci vydezinfikují ruce, proběhne dezinfekce lavic a výuka bude pokračovat dle platného rozvrhu. 

Vzhledem k omezením vyplývajícím z Mimořádného opatření není možné vyučovat tělesnou výchovu ve vnitřních prostorách. Praktické cvičení může probíhat pouze na školním hřišti. Proto dochází k dočasnému snížení dotace hodin tělesné výchovy na II. stupni 2 hodiny za týden. Rozvrh hodin pro prezenční výuku bude dostupný na webových stránkách tříd. 

Vrácení zapůjčené výpočetní techniky

Prosíme rodiče žáků, kteří mají zapůjčenou výpočetní techniku od školy pro potřeby zajištění distanční výuky, aby ji vrátili do ředitelny v pondělí 17. 5. 2021 v čase od 7:30 do 14:00 hod. Prosíme o vymazání všech vytvořených dokumentů a hlavně o vymazání hesel uložených v prohlížeči. 

Provoz školní jídelny

Příchod do jídelen na obědy bude dle rozpisu. Žáci si sedají k jídelním stolům pouze v rámci jednotlivých tříd, míchání žáků z různých tříd u jednoho stolu je zakázáno. 

Prosíme rodiče o kontrolu výše úhrady stravného a přihlášení obědů na pondělí 17. 5. 2021 nejpozději do pátku 14. 5. 2021 14:00.

 

Školní družina a školní klub

Ranní družina není v provozu. Odpolední ŠD bude do 17:00 hod a navazuje na dopolední vyučování. 

 

 

14. května 2021

Návrat II. stupně

Milí žáci a rodiče,

ve čtvrtek 30. 4.  byl potvrzen návrat žáků II. stupně k prezenční výuce, která bude probíhat rotačním způsobem. 

Prosím, věnujte pozornost níže uvedeným řádkům.  

 Jak bude probíhat rotační výuka?

Rotační výuka bude dělit třídy II. stupně na dvě skupiny – prezenční a on-line výuka.

3. – 7. 5. 2021

prezenční výuka ve škole 

6. A   -   7. A   -  8. A  + A třídy I. stupně 

on – line výuka

6. B   -   7. B   -  8. B  + B třídy I. stupně

9. třída - vzhledem k probíhajícím příjímacím řízením na SŠ bude výuka v této třídě raalizována pouze distanční formou (on-line hodiny ani prezeční výuka nebudou v tomto týdnu probíhat). 

10. – 14. 5. 2021

prezenční výuka ve škole 

6. B   -   7. B   -  8. B  + B třídy I. stupně

on – line výuka

6. A   -   7. A   -  8. A  - 9. tř.  + A třídy I. stupně 

Cílem je, aby se u každé třídy střídalo 5 dnů výuky a 9 dnů pobytu mimo školu. 

 

Informace k účasti na prezenční výuce

1) Podmínkou k účasti na prezenční výuce je absolvování antigenního testu s negativním výsledkem, který žáci II.stupně provedou ve škole vždy v pondělí a ve čtvrtek, žáci I. stupně v pondělí. 

Toto testování se netýká: 

a)  toho, kdo prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na 
přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní; 


b)  toho, kdo má negativní výsledek antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 
nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin, a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů; 

c) toho, kdo má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní. 

Výše uvedené je potřeba doložit odpovídajícím potvrzením. 

2) Ve všech prostorách školy musí mít všichni zakrytá ústa a nos respirátorem nebo chirurgickou obličejovou rouškou.

Při nesouhlasu zákonných zástupců s testováním zůstává dítě doma, má omluvenou neúčast na prezenční výuce a plní úkoly zadané učiteli (obdoba situace, kdy je dítě nemocné).

Jak bude testování probíhat?

Žáci určených tříd vchází do školy hlavním vchodem v čase 7:30 – 7:50 a po dezinfekci rukou odchází přímo do svých tříd. Testování bude probíhat přímo ve třídách vždy první vyučovací hodinu. Před prvním testováním provede vyučující podrobné seznámení s průběhem testování. Pro zájemce je na školním webu k dispozici video s instruktáží.  

Po vyhodnocení testu si žáci vydezinfikují ruce, proběhne dezinfekce lavic a výuka bude pokračovat dle rozvrhu. 

V případě, že se ve třídě objeví pozitivní test, bude škola postupovat dle pokynů hygieny. 

Jak bude probíhat výuka?

Výuka bude mít odlišný rozvrh na prezenční a distanční výuku. Počet hodin on-line výuky se bude snižovat. Rozvrhy pro prezenční formu budou uveřejněny na webových stránkách tříd. V rozvrhu bude zařazena výuka všech předmětů. Žáci se budou dělit prezenčně i on-line na anglický jazyk, hudební výchova bude probíhat bez zpěvu. Tělesná výchova bude probíhat výhradně ve venkovních prostorách bez roušek. 

Provoz školní jídelny?

Prosíme všechny rodiče, aby svým dětem objednali obědy a provedli kontrolu zůstatku na účtu dítěte. 

Výdej pro žáky na distanční výuce a cizí strávníky bude probíhat ve dveřích výdejny vždy v časech: 

• 11:00 – 11: 20 hod

• 13:50 – 14:10 hod

Žáci na prezenční výuce půjdou na oběd po skončení vyučování. 

Potřebujete ještě odpověď na některou vaši otázku?

Můžete se obrátit na mě i na paní zástupkyni. 

Dále jsou vám k dispozici weby:  

https://www.msmt.cz/faq-k-prvni-fazi-navratu-do-skol

https://koronavirus.edu.cz/ 

https://testovani.edu.cz/ 

https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20

Na co se zaměříme při ochraně zdraví žáků? 

• Třídy a další prostory pravidelně dezinfikujeme, prostory jsou ošetřovány ozónem.

• Pravidelně větráme a vytvořili jsme venkovní učebny, které budou v případě příznivého počasí třídy využívat. Prosíme o vhodnou volbu oblečení dětí. 

• Pokud je to možné, dodržujeme rozestupy. Dbáme o pravidelné mytí rukou a jejich dezinfekci.

• Velmi vás prosíme, posílejte do školy pouze úplně zdravé děti. 

 

Věřím, že společně díky vzájemné spolupráci vše zvládneme. 

Jana Páčová

30. dubna 2021

Klub mladých čtenářů

Dobrý den všem žákům druhého stupně,

kdo byste si chtěli objednat nějaké knihy z jarního katalogu, můžete si ho vzít ve vestibulu školy. Hned za dveřmi na lavici jsou volně k rozebrání. Nebo si ho můžete prohlédnout v odkazu- katalog JARO. 

https://www.kmc.cz/c/katalogy-ke-stazeni/

Pokud si něco vyberete, poproste rodiče, aby mi poslali objednávku na emailovou adresu Veronika.Bernardova@zs-stepanska.cz do neděle 25. 4. Na předání knihy se pak domluvíme mailem nebo napište telefon.

S pozdravem

V. Bernardová (1. třída) 

22. dubna 2021

Informace k návratu žáků 12. 4. 2021

Milí žáci a rodiče,

jistě jste již v médiích zaznamenali potvrzení návratu žáků do škol, který bude probíhat rotačním způsobem od 12. 4. 2021 pro žáky navštěvující I. stupeň. Žáci II. stupně si na návrat musí bohužel ještě chvíli počkat, rádi bychom je ale zvali na individuální a skupinové konzultace. 

Níže uvedené řádky budou přínosné především pro žáky I. stupně a jejich zákonné zástupce a prosíme u jejich čtení náležitou pozornost. 

Velmi bych nám všem přála, abychom dokázali potlačit své emoce a pokusili se hledat pozitiva návratu dětí do škol, i přes okolnosti, které mohou někomu přinášet částečná omezení a mohou být složitější. 

Jak bude probíhat rotační výuka a proč se musí třídy střídat?

Rotační výuka bude dělit třídy I. stupně na dvě skupiny – prezenční a on-line výuka.

12. – 16. 4. 2021

prezenční výuka ve škole 

1. tř.   -   2. B   -  3. B   -  4. B   -   5. B

on – line výuka

2. A   -  3.  A  -  4. A   -  5. A

19. – 23. 4. 2021

prezenční výuka ve škole 

2. A   -  3.  A  -  4. A   -  5. A

on – line výuka

1. tř.   -   2. B   -  3. B   -  4. B   -   5. B

Cílem je, aby se u každé třídy střídalo 5 dnů výuky a 9 dnů pobytu mimo školu. 

Informace k účasti na prezenční výuce

1) Podmínkou k účasti na prezenční výuce je absolvování antigenního testu s negativním výsledkem, který žáci provedou ve škole vždy v pondělí a ve čtvrtek. 

Toto testování se netýká: 

a)  toho, kdo prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na 
přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní; 


b)  toho, kdo má negativní výsledek antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 
nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin, a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů; 

c) toho, kdo má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní. 

Výše uvedené je potřeba doložit odpovídajícím potvrzením. 

2) Ve všech prostorách školy a ve školním areálu musí mít všichni zakrytá ústa a nos respirátorem nebo chirurgickou obličejovou rouškou.

Při nesouhlasu zákonných zástupců s testováním zůstává dítě doma, má omluvenou neúčast na prezenční výuce a plní úkoly zadané učiteli (obdoba situace, kdy je dítě nemocné).

Jak bude testování probíhat?

Žáci určených tříd vchází do školy hlavním vchodem v čase 7:30 – 7:50 a po dezinfekci rukou odchází přímo do svých tříd. Žákům 1. – 3. tříd mohou pomoci s testováním také jejich rodiče nebo jiná doprovázející osoba. Testování bude probíhat přímo ve třídách vždy první vyučovací hodinu v pondělí a ve čtvrtek. Před prvním testováním provede vyučující podrobné seznámení s průběhem testování. Pro zájemce je na školním webu k dispozici video s instruktáží.  

Po vyhodnocení testu si žáci vydezinfikují ruce, proběhne dezinfekce lavic a výuka bude pokračovat dle rozvrhu. 

V případě, že se ve třídě objeví pozitivní test, je v testovacích dnech rozdílný postup. 

Pondělí:  Pokud bude dítě pozitivní, odchází ihned s rodiči domů nebo budou rodiče vyzvání telefonicky, aby si dítě vyzvedli. Rodič pak kontaktuje lékaře, který mu vystaví žádanku na PCR test. Po obdržení výsledku PCR testu bude rozhodnuto hygienou o karanténě (pozitivní výsledek) nebo bude žák moci nastoupit zpět do školy (negativní výsledek). 

Čtvrtek: V případě pozitivního testu některého z žáků třídy nebo pedagogů bude muset bohužel odejít celá třída (všichni, kteří přišli s danou osobou do kontaktu) do předběžné karantény a žák s pozitivním AG testem bude muset absolvovat PCR test. Dle výsledku testu bude hygienou rozhodnuto o dalším postupu.

Jak bude probíhat výuka?

Výuka bude mít odlišný rozvrh na prezenční a distanční výuku. Rozvrhy pro prezenční formu obdrží žáci nejpozději v pátek dopoledne. V rozvrhu bude zařazena výuka všech předmětů. Žáci se budou dělit prezenčně i on-line na anglický jazyk, hudební výchova bude probíhat bez zpěvu a tělesná výchova bude zaměřena na pobyt na školní zahradě.

Provoz školní jídelny?

Prosíme všechny rodiče, aby svým dětem objednali obědy a provedli kontrolu zůstatku na účtu dítěte. 

Výdej pro žáky na distanční výuce a cizí strávníky bude probíhat ve dveřích výdejny vždy v časech: 

• 11:00 – 11: 30 hod

• 13:00 – 13:30 hod

Žáci na prezenční výuce půjdou na oběd po skončení vyučování. 

Jak bude probíhat školní družina?

Ranní družina není v provozu. Odpolední ŠD bude v homogenní skupině do 16:30 a navazuje na dopolední vyučování. 

Družina pro žáky rodičů v IZS, pracovníků ve školství a vybraných profesí

V týdnu, kdy nebudou žáci na prezenční výuce, nabízíme žákům I. stupně, jejichž zákonní zástupci jsou:

a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb, 

b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá,  

c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, 

d) zaměstnanci bezpečnostních sborů, 

e) příslušníci ozbrojených sil, 

f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, 

g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, 

h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky, 

i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, 

j) zaměstnanci Finanční správy České republiky;

dohled nad dětmi, pomoc s on-line výukou a odpolední program v budově a na zahradě školy. 

Zájemci co nejdříve kontaktují ředitelku školy: Jana Páčová, reditelka@zs-stepanska.cz tel: 734 573 282

Potřebujete ještě odpověď na některou vaši otázku?

Můžete se obrátit na mě i na paní zástupkyni. 

Dále jsou vám k dispozici weby:  

https://www.msmt.cz/faq-k-prvni-fazi-navratu-do-skol

https://koronavirus.edu.cz/ 

https://testovani.edu.cz/ 

https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20

Na co se zaměříme při ochraně zdraví žáků? 

• Třídy a další prostory pravidelně dezinfikujeme, prostory jsou ošetřovány ozónem.

• Pravidelně větráme a vytvořili jsme venkovní učebny, které budou v případě příznivého počasí třídy využívat. Prosíme o vhodnou volbu oblečení dětí. 

• Školní družina bude v co největší míře využívat pobyt na školním hřišti a zahradě při dodržení homogenních skupin. 

• Pokud je to možné, dodržujeme rozestupy. Dbáme o pravidelné mytí rukou a jejich dezinfekci.

• Velmi vás prosíme, posílejte do školy pouze úplně zdravé děti. 

 

Věřím, že společně díky vzájemné spolupráci vše zvládneme. 

Jana Páčová

 

 

 

8. dubna 2021
Informace k provozu stáhnout otevřít
Kontrolní seznam příznaků stáhnout otevřít
Testování žáků stáhnout otevřít
Přehled postupů stáhnout otevřít
Testování - leták pro rodiče stáhnout otevřít

Informace k návratu žáků 1. stupně

Milí žáci a rodiče,

právě byla na tiskové konferenci po jednání Vády ČR potvrzena zpráva o postupném návratu žáků ZŠ do škol rotačním způsobem. Zatím nemáme bohužel žádné informace z MŠMT o přesných podmínkách. V tuto chvíli vám však můžeme sdělit, že v týdnu od 12. 4. 2021 budou nastupovat tyto třídy: 1. tř., 2. B, 3. B, 4. B, 5. B. Všechny podrobné informace včetně rozvrhů pro prezenční výuku obdržíte e-mailem a na webové stránky jednotlivých tříd nejpozději ve čtvrtek. 

Jana Páčová

6. dubna 2021

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU

Průběh zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2021/2022

Milí rodiče, 

níže uvedené řádky vám pomohou se zápisem Vašeho dítěte. 

1) Nejprve vyplňte žádost o přijetí (žádost o odklad) v podobě on-line formuláře. Je velmi důležité věnovat vyplnění pozornost a zkontrolovat si správnost zadaného e-mailového kontaktu zákonného zástupce.  

Žádost o přijetí

Žádost o odklad

2) Po vyplnění všech údajů klikněte na ODESLAT žádost.

3) Do Vámi zadané e-mailové schránky přijde potvrzení o vyplnění žádosti a Vámi vyplněná žádost ve formátu .pdf.

4) Žádost si vytiskněte a podepište.

5) Termín zápisu je stanoven na 14. – 24. 4. 2021. 

V tomto termínu je potřeba doručit vyplněnou a podepsanou žádost společně s dokumenty:

• kopií průkazu totožnosti zákonného zástupce

• kopií rodného listu dítěte

• u cizinců-potvrzením o pobytu v ČR

• doporučení školského poradenského pracoviště (PPP nebo SPC) - pouze k žádosti o odklad školní docházky

• doporučení odborného lékaře, případně dětského lékaře či klinického psychologa - pouze k žádosti o odklad školní docházky

Prosíme o dodržení tohoto termínu. Dokumenty nemohou být přijaty před ani po tomto termínu.

6) Možné způsoby doručení všech dokumentů:

- datovou schránkou:  uammtpc

- emailem s el. podpisem na adresu: zapis@zs-stepanska.cz

- poštou na adresu: ZŠ u sv. Štěpána, Štěpánská 1286/8, 120 00 Praha 2

- osobně do budovy školy – konkrétní čas si domluvte na tel: 224 943 046

Žádost o přijetí musí obsahovat podpis zákonného zástupce dítěte nebo jeho osobní elektronický podpis.

7) Po doručení všech dokumentů v termínu bude Vaší Žádosti přiděleno číslo jednací a EVIDENČNÍ ČÍSLO Vašeho dítěte. O této skutečnosti budete informováni e-mailem adresovaným zákonnému zástupci, jenž bude dítě při řízení zastupovat. 

8) Účastníci řízení mají právo vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k podkladům. Této možnosti můžete využít dne 27. 4. 2021. Vzhledem k epidemiologické situaci si prosím přesný čas domluvte na tel: 224 946 043. Po uplynutí tohoto termínu bude ve věci vydáno rozhodnutí a řádně oznámeno.

 

Zákonní zástupci, kteří nemají možnost vyplnit a vytisknout online žádost o přijetí, nás mohou kontaktovat. Dokumenty společně vyplníme v kanceláři školy. 

 

Děkujeme, že jste si pro své dítě vybrali naši školu.

Jana Páčová

 

Dokumenty k prostudování:

Informace k zápisům do prvního ročníku pro školní rok 2021/2022, kritéria přijetí, spádová oblast

Školní vzdělávací program "Vzdělání, sebevědomí, slušnost"

Školní řád a Pravidla pro hodnocení

1. dubna 2021

Velikonoční projektové dny

V týdnu od 29. března budou napříč všemi ročníky probíhat projektové dny s velikonoční tématikou. Všechny žáky a pedagogy čekají dny plné objevování, tvoření a pohybu. 

28. března 2021

Velikonoční osení

Milé děti, milí rodiče,

necelé dva týdny do Velikonoc jsou ideálním časem pro výsev osení. Pokud máte mezi 7:30 a 18:00 cestu kolem školy, můžete si tu za vstupními dveřmi vyzvednout obálku se semínky a velikonočně si ozdobit domovy.

 

22. března 2021

Den otevřených dveří a informace k zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022

Vzhledem k epidemiologické situaci a uzavření školy neproběhne v tomto školním roce tradiční Den otevřených dveří pro rodiče a děti. Pro zájemce nabízíme online setkání s vedením školy, kde rádi odpovíme na vaše dotazy. 

Termíny:

čtvrtek 25.3. 2021 od 14:00 - 15:00 hodin - online setkání s vedením školy

úterý 30.3. 2021 od 10:00 - 11:00 hodin - online setkání s vedením školy

Pokud byste se chtěli zúčastnit, zašlete na adresu zastupkyne@zs-stepanska.cz váš kontaktní e-mail s informací, o který termín setkání máte zájem. Na e-mail vám v den konání zašleme odkaz na meeting.

Těšíme se na viděnou.

Jana Páčová, ředitelka školy

Informace k zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022 zde: https://www.zsstepanska.cz/skola/pro-uchazece/#scr

16. března 2021

Opatření ohledně výuky a přítomnosti žáků ve škole od 1. března 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost:

o dětí v mateřské škole

o dětí v přípravné třídě o žáků 1. a 2. ročníků základní školy

o žáků prvního stupně základní školy, pokud jsou zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníků základní školy

o dětí v přípravném stupni základní školy speciální

o žáků v základních školách nebo třídách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona

o žáků v oboru vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá o ve zbývajících školních klubech a družinách, které mohly být v určitých specifických případech v provozu 

Distanční výuka pro 1. až 9. ročník:
Výuka probíhá dle již dříve stanoveného upraveného rozvrhu pro distanční výuku,

Pro 1. a 2. ročník bude distanční výuka zahájena od 2. 3. Rodiče obdrží e-mail s podrobnými informacemi.

Školní jídelna je mimo provoz. Všem strávníkům budou obědy odhlášeny.

V kanceláři školy je po předchozí dohodě možné zapůjčit notebook či tablet k distanční výuce. Kontaktujte prosím sekretariát školy na info@zs-stepanska.cz, uveďte jméno žáka, třídu a jméno zákonného zástupce k přípravě Smlouvy o zápůjčce. 

 

27. února 2021

Vysvědčení za 1. pololetí a pololetní prázdniny

Vážení rodiče, 

v elektronické žákovské knížce jsme zpřístupnili pololetní hodnocení. V případě, že se přihlašujete z mobilního telefonu, aktualizujte si aplikaci Bakaláři - viz obr. 

V pátek 29. 1. 2021 jsou pololetní prázdniny.

23. ledna 2021

Prodloužení odpolední družiny

Od 6. 1. bude odpolední družina pro žáky 1. a 2. tříd prodloužena do 16:30.

5. ledna 2021

Výuka od 4. 1. 2021 - informace pro rodiče a žáky

Vážení rodiče, milí žáci,

od 4. 1. 2021 pokračuje výuka 1. a 2. ročníků prezenčně v budově školy. 

Začátek vyučování bude v 7:55, konec v 11:35 hod; vstup do budovy bude hlavním vchodem od 7:35 hod. Rodiče, kteří v nutných případech potřebují zajistit dohled pro své dítě v dřívějším čase, kontaktují e-mailem třídního učitele.

Školní družina bude do odvolání končit v 16:00 hod. 

Obědy pro žáky 1. a 2. ročníků zůstávají přihlášené, prosíme rodiče o kontrolu.

Ve všech prostorách školy je nutné nosit po celou dobu ochranu nosu a úst (ochranný štít je posuzován jako nedostatečná ochrana), vybavte své děti 3 ks roušek a sáčkem.

Dle pokynu se bude o přestávkách i během výuky intenzivně a pravidelně větrat, dejte dětem vhodné oblečení.

3. – 9. ročníky pokračují znovu v distanční formě vzdělávání.

Distanční výuka může mít tyto podoby:

• online hodiny

• zasílání tištěných materiálů

• pokyny k samostatné práci s učebními texty

• výuková videa

• zpracování projektů

• řešení problémových úkolů

• práce s výukovými aplikacemi

1) V rozvrhu online hodin došlo ke změnám, nový rozvrh najdete v příloze a na stránkách jednotlivých tříd. Změny se týkají zvýšení počtu online hodin především pro žáky 2. stupně. Časy hodin jsou totožné s časovým rozvrhem hodin ve škole, abychom byli připraveni na variantu rotační výuky.

2) Pro komunikaci, online hodiny a zadávání podkladů a odevzdávání úkolů používá naše škole výhradně dvě platformy: Škola v pyžamu a Google Classroom. Všichni žáci byli seznámeni s používáním konkrétní platformy.

3) Distanční způsob výuky je povinnou formou vzdělávání. Všichni žáci se musí aktivně účastnit online hodin, komunikovat s vyučujícími a odevzdávat úkoly. 

4) Pokud se nemůže žák online výuky účastnit nebo z vážného důvodu vypracovat úkoly, informuje o tom žák svého vyučujícího. Neúčast na online hodinách omlouvá zákonný zástupce u třídního vyučujícího e-mailem a následně omluvu zapíše do Přílohy ŽK.

5) Žáci, kteří nemají dostatečné IT vybavení, mají možnost si v kanceláři školy znovu půjčit tablet nebo notebook. Je nezbytná osobní přítomnost zákonného zástupce žáka, podepisuje se Smlouva o zápůjčce. Kancelář školy je pro tuto možnost k dispozici od 4. 1. v čase od 8:30 – 14:00 hodin. V případě zájmu o zapůjčení vybavení napište prosím email na adresu: info@zs-stepanska.cz, ve kterém uvedete jméno a příjmení dítěte, třídu a termín vyzvednutí.

6) Použití webové kamery a mikrofonu

Použití těchto nástrojů výrazně přispívá ke kvalitě online výuky. Pomáhá pedagogům s rychlou komunikací a zpětnou vazbou, aktivizací žáků, zamezuje případům, kdy žáci nepracují a přitom se jakoby účastní online hodiny. Prosíme rodiče a žáky o spolupráci, a pokud je to technicky možné, aby žáci tyto nástroje používali. Pro soukromí je možné použít tapetu pozadí, aby nebyl vidět interiér pokoje.

7) Žáci jsou rozděleni do jazykových skupin podle zařazení ze začátku školního roku (stejné zařazení jako při distančním vzdělávání v měsících říjnu a listopadu). 

8) Obědy byly žákům 3. – 9. ročníků odhlášeny. Kdo bude mít zájem odebírat v době distanční výuky oběd, musí si v systému obědy znovu přihlásit. Obědy si žáci vyzvedávají v čase 11:10 – 11:30 hod. do přinesených nádob. Je zakázána konzumace v budově školy.

 

 

31. prosince 2020
Rozvrh online hodin stáhnout otevřít

Přání

20. prosince 2020

Zkrácený provoz školní družiny - pátek 18. 12.

V pátek 18. 12. budou oddělení školní družiny v provozu do 15:30 hodin. Děkujeme za pochopení. 

15. prosince 2020

Mikuláš ve škole

Návštěva Mikuláše, andělů a čertů byla pro nejmenší žáčky velkou událostí. 

 

 

 

4. prosince 2020

Informace k nástupu žáků 30.11.

Vážení rodiče,

v pondělí 30. 11. dochází k návratu většiny tříd do základních škol. Níže uvádíme důležité informace, které by Vám, dětem a učitelům měly pomoci zvládnout návrat s co nejmenšími obtížemi.

1) Je velmi náročné dodržet všechna hygienická pravidla a předpisy, proto musí dojít k úpravě rozvrhů tříd a začátkům výuky. 

2) Žáci budou přicházet do školy v rozdílných časech:

1. – 3. třídy začátek výuky v 7:55 hod; vstup do budovy školy hlavním vchodem

4. – 5. třídy začátek výuky v 8:50 hod; vstup do budovy školy hlavním vchodem

6. – 9. třídy začátek výuky v 7:55 hod; vstup do budovy přes hřiště školy – žáci se shromáždí na hřišti podle tříd, tam si je vyzvednou vyučující

3) Výuka v 6. – 8. ročníku bude probíhat rotačně – týden prezenční výuky a týden distanční výuky (sudý a lichý týden).

4) V týdnu 30. 11. – 4. 12. nastoupí na prezenční výuku třídy 6. B, 7. B, 8. B; třídy 6. A, 7. A, 8. A budou mít distanční výuku. 

5) Rozvrhy hodin pro prezenční i online výuku budou ve středu 25. 11. uveřejněný na webových stránkách jednotlivých tříd. 

6) Ranní družina bude od 6:45 do 7:45 (pro 4. ročník do 8:40) probíhat v kmenových třídách, tzn. skupiny dětí se nebudou míchat. Zajištění provozu ranní ŠD je velmi komplikované. Prosíme rodiče, aby zvážili své možnosti a pokud to je možné, doprovázeli či posílali děti do školy až před začátkem vyučování.

7) Odpolední družina bude končit v 16:30 hod.

8) Pokud máte zájem o oběd, je nutné ho přihlásit do čtvrtka 26. 11. 2020 12:00 hod.

9) Ve všech prostorách školy je nutné nosit po celou dobu ochranu nosu a úst (ochranný štít je posuzován jako nedostatečná ochrana), vybavte své děti 3 ks roušek a sáčkem. 

10) Dle pokynu MŠMT se bude o přestávkách i během výuky intenzivně a pravidelně větrat, dejte dětem vhodné oblečení. V případě příznivého počasí budou žáci některé přestávky trávit na školním hřišti a školní zahradě. 

Za všechny svatoštěpánské

Jana Páčová

23. listopadu 2020
Rozvrh - lichý týden stáhnout otevřít
Rozvrh - sudý týden stáhnout otevřít

Informace k návratu 1. a 2. ročníků do škol

Vážení rodiče, milí žáci,

od 18. 11. se výuka 1. a 2. ročníků opět přesouvá do školních lavic a bude prezenčně probíhat v budově školy. 

Níže uvádíme důležité informace, které by Vám i Vašim dětem měly usnadnit nástup:

- začátek vyučování bude v 7:55, konec v 11:35 hod.

- ranní družina bude od 6:45 probíhat v kmenových třídách; tzn. skupiny dětí se nebudou míchat

- školní družina bude do odvolání končit v 16:00 hod. 

- všechny obědy jsou nyní odhlášené, pokud máte zájem o oběd, je nutné ho přihlásit do pondělí 16. 11. 2020 12:00 hod.

- ve všech prostorách školy je nutné nosit po celou dobu ochranu nosu a úst (ochranný štít je posuzován jako nedostatečná ochrana), vybavte své děti 3 ks roušek a sáčkem

- dle pokynu se bude o přestávkách i během výuky intenzivně a pravidelně větrat, dejte dětem vhodné oblečení

- 3. – 9. ročníky pokračují nadále v distanční formě vzdělávání 

 

14. listopadu 2020

Uzavření školy - důležité informace

Vážení rodiče,

 

dle Usnesení Vlády ČR dochází od středy 14. 10. 2020 k uzavření škol pro prezenční vzdělávání. Níže uvádíme důležité informace, které by Vám i Vašim dětem měly usnadnit tuto nelehkou situaci.

1) Výuka přechází na distanční způsob vzdělávání. Tento způsob může mít podobu: 

• zasílání tištěných materiálů

• pokyny k samostatné práci s učebními texty

• výuková videa

• zpracování projektů

• řešení problémových úkolů

• práce s výukovými aplikacemi

• online hodiny

2) Pro komunikaci, online hodiny a zadávání podkladů a odevzdávání úkolů používá naše škole výhradně dvě platformy: Škola v pyžamu a Google Classroom. Všichni žáci byli seznámeni s používáním konkrétní platformy.

3) Na webové stránky dáme během dnešního večera rozvrh online hodin.

4) Distanční způsob výuky je povinnou formou vzdělávání. Všichni žáci se musí aktivně účastnit online hodin, komunikovat s vyučujícími a odevzdávat úkoly. 

5) Pokud se nemůže žák online výuky účastnit nebo z vážného důvodu vypracovat úkoly, informuje o tom žák svého vyučujícího. Neúčast na online hodinách omlouvá zákonný zástupce u třídního vyučujícího e-mailem a následně omluvu zapíše do Přílohy ŽK.

6) Žáci, kteří nemají dostatečné IT vybavení a tuto skutečnost uvedl zákonný zástupce do dotazníku, mají možnost si v kanceláři školy půjčit tablet nebo notebook. Je nezbytná osobní přítomnost zákonného zástupce žáka, podepisuje se Smlouva o zápůjčce. Požadavek na zapůjčení IT techniky byl v počtu 60 ks. To opravdu není v možnostech žádné školy. Zvažte skutečnost, zda zařízení Vaše dítě opravdu potřebuje. Máme vyzkoušeno, že online hodina běží i na chytrém telefonu, který velká většina žáků nejen II. stupně vlastní.

7) Všem žákům byl na středu 14. 10. odhlášen oběd. Velmi Vás prosím, odhlaste svým dětem oběd do 3.11. Pokud nemáte možnost zajistit pro své dítě na distančním vzdělávání oběd a pomohl by Vám oběd ve ŠJ, tak si oběd přihlaste. Prosím, využijte toho jen v případě, že oběd bude opravdu odebraný. Obědy se budou vydávat do jídlonosičů či do jiných vhodných nádob vždy v čase 11:30 – 12:30 hod.

8) Kancelář školy je v provozu vždy 8.00 – 13:30.

9) V termínu 26. – 30. 10. jsou podzimní prázdniny – výuka nebude probíhat. Dále bude mimo provoz kancelář školy a ŠJ. 

 

Věřte, že si plně uvědomujeme, jak je tato situace pro Vás i Vaše děti velmi náročná. I my učitelé jsme jen lidé. Prosíme o shovívavost při rozjezdu distanční výuky a případných problémech. Nebojte se nám zavolat či napsat – pomůžeme, poradíme, vysvětlíme.

 

Společně to zvládneme.

 

Za všechny svatoštěpánské

 

Jana Páčová

13. října 2020

Rozvrh hodin

Vážení rodiče, milí žáci, 

v příloze naleznete rozvrh pro režim distanční a prezenční výuky. Odpolední vyučování je zrušeno, výuka končí poslední hodinou dopoledního bloku. 

Sledujte stránky tříd a studijní prostředí pro distanční výuku Google classroom. V případě dotazů se obraťte na třídní učitele, případně na vedení školy. 

Prosíme vás o zvážení odebírání obědů pro žáky, kteří budou v týdnu distanční výuky. Velmi by nám z provozních důvodů pomohlo, když obědy dětem odhlásíte. Na stránkách školní jídelny naleznete informace k vydávání obědů. 

11. října 2020
Rozvrh 12.10.-16.10. stáhnout otevřít
Rozvrh 19.10.-23.10. stáhnout otevřít

Změna vyučování

S ohledem na mimořádné opatření Vlády ČR dochází od pondělí 12. 10 2020 ke změně výuky.

Žáci druhého stupně se budou střídat v prezenční a distanční formě výuky dle níže uvedeného rozpisu.

2. STUPEŇ

V týdnu od 12. 10. do 16. 10.

prezenční výuka tříd 6.A, 7. A, 8. A, 9. tř. 

distanční výuka tříd 6. B, 7.B, 8.B - výuka probíhá převážně zadanými úkoly v Google Classroom za jednotlivé předměty, mimo výchov. 

 

V týdnu od 19. 10. do 23. 10. 

Prezenční výuka tříd 6. B, 7.B, 8.B

Distanční výuka tříd 6.A, 7. A, 8. A, 9. tř. - výuka probíhá převážně zadanými úkoly v Google Classroom za jednotlivé předměty, mimo výchov. 

 

Do odvolání  je zrušen provoz školního klubu. 

Prezenční výuka probíhá podle upraveného rozvrhu, budou posíleny dotace hodin klíčových předmětů. Vyučování bude končit poslední hodinou dopoledního bloku.  Upravený rozvrh nalezente na webových stránkách v neděli. 

 

1. STUPEŇ

Vyučování probíhá podle rozvrhu. Výuka tělesné výchovy probíhá v případě příznivého počasí na hřišti školy, v případě nepříznivého počasí budou žáci ve své kmenové třídě s náhradním programem.

9. října 2020

Pěvecký sbor Štěpánka

Kvůli zhoršené epidemiologické situaci zatím bohužel pěvecký sbor Štěpánka v roce 2020/2021 nezahájí svou činnost.

Prosíme vrátit sborová trička, která mají děti u sebe paní učitelce Pánkové nebo Bernardové.

21. září 2020

Nasaď si roušku

Milí žáci a rodiče,
vzhledem k epidemiologické situaci zavádíme od pondělí 6. 9. 2020 nošení roušek ve všech společných prostorách školy mimo třídy. Prosíme rodiče, aby vybavili děti dvěma rouškami a sáčkem na jejich odkládáni. Dále je potřeba dodržovat níže uvedená pravidla:
    • Žák s příznaky respiračních onemocnění zůstává doma a nevstupuje do školy.
    • Dodržujme zvýšenou hygienu, pravidelně si myjeme ruce teplou vodou a mýdlem.
    • Před jídlem a při vstupu do budovy si důkladně dezinfikujme ruce.
    • Každý den od 8 hod probíhá ve škole dezinfekce klik, dveří a madel na schodišti.
    • Snažíme se, aby žáci byli v jedné skupině. Bohužel to není vždy z provozních důvodů možné. Doporučujeme nosit roušky v ročníkově smíšených skupinách a v ranním a konečném oddělení ŠD.  
    • Některé třídy budou v jednotlivých dnech chodit do školní jídelny dle rozpisu 15 minut před koncem vyučovací hodiny s učitelem konkrétního předmětu. Rozpis bude uveřejněn na webu všech tříd a bude vyvěšený ve třídách.
    • Akce mimo školu budou omezeny. Chceme se vyhnout přesunu MHD.
    • Buďme k sobě navzájem ohleduplní a chovejme se zodpovědně.
    • Doporučujeme žákům mít dostatek jednorázových hygienických potřeb (papírové kapesníky, vlhčené ubrousky, apod.)
    • Vstup rodičů do budovy v běžném provozu bude omezen na zvlášť naléhavé případy. Vždy si prosím zakryjte obličej.

Prosíme zákonné zástupce, aby dodržovali pokyny školy, které vychází z nařízení KHS, MZ, MŠMT a dalších nadřízených organizací.

V případě, že je vizuálně zřejmé, že žák trpí při příchodu do školy příznaky infekčního onemocnění (jako např. kašel, rýma, zvýšená teplota, dušnost, dále také bolest hlavy, bolest v krku, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), musíme volit tento postup:
    • Žák není vpuštěn do budovy školy a v případě, že je přítomen jeho zákonný zástupce, odchází domů.
    • Pokud není přítomný zákonný zástupce nemocného žáka, pověřený pracovník zajistí přesun žáka do izolační místnosti a neprodleně informuje zákonného zástupce, který ho bezodkladně vyzvedne.
    • Pokud se příznaky vyskytnou u žáka v průběhu vyučování, žák je přesunut do izolační místnosti a současně je informován zákonný zástupce s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy.
Ve všech uvedených případech zákonný zástupce kontaktuje pediatra, který rozhodne o dalším postupu. Zákonný zástupce následně o rozhodnutí pediatra informuje školu.

Pokud se u dítěte projevují příznaky respiračního onemocnění z jiného důvodu např. z důvodu alergie, musí zákonný zástupce tuto skutečnost doložit lékařským potvrzením, případně čestným prohlášením.

6. září 2020

Překvapení

Milé děti, 

ve škole na vás čeká veliké překvapení. Můžete se těšit na nové zvířecí kamarády. 

31. srpna 2020

Keramická dílna ...

....v budově proti rotundě čeká na své malé i velké keramiky

rotunda a rotundy

28. srpna 2020

Rozmístění tříd

školní rok 2020/2021

II. A, II. B – přízemí vpravo

I. tř., V. A, III. B  – 1. patro vpravo

III. A – 1. patro vlevo

VI. A, IX. tř. VII. B – 2. patro vpravo

V. B, IV. B, IV. A – 2. patro vlevo

VI. B, VII. A – 3. patro vpravo

VIII. A, VIII. B – 3. patro vlevo

26. srpna 2020

Zahájení školního roku 2020/2021

Vážení rodiče, milí žáci, slavnostní zahájení školního roku proběhne v úterý 1. 9. 2020 v 7:55 hod ve třídách. 
Žáci půjdou bez přezutí přímo do tříd. Rodiče žáků 1. třídy mohou vstoupit do budovy a třídy s rouškou.
Vyučování potrvá 1 vyučovací hodinu – konec v 8:40 hod.
Pro zájemce bude v provozu školní družina do 15:00 hod.
Ranní družina (pro žáky 1. až 4. tříd) bude v provozu od středy 2. 9. 2020, následně každý den od 6:45 hod (v oddělení ŠD v prvním patře).
Prosíme všechny rodiče, aby v dalších dnech minimalizovali vstup do budovy školy.

Organizace výuky v 1. týdnu

úterý 1. 9. 2020
1 vyučovací hodina – konec 8.40 hod.
středa 2. 9. 2020
1. třída – 2 vyučovací hodiny
2.–9. třídy – 4 vyučovací hodiny (den třídy)
čtvrtek 3. 9. 2020
1. třída – 3 vyučovací hodiny
2.–9. třídy – vyučování dle dopoledního rozvrhu
pátek 4. 9. 2020
1. třídy – 4 vyučovací hodiny
2.–9. třídy – vyučování dle dopoledního rozvrhu

V záložce Pro žáky a rodiče můžete pod odkazem Rozvrhy najít platný rozvrh pro tento školní rok. Upozorňujeme, že může před zahájením školního roku dojít k menším změnám.

Nabídku kroužků najdete v prvním týdnu školního roku pod odkazem: Štěpán z.s. – Kroužky. Všichni žáci dostanou přihlášku s přehledem kroužků domů. Vzhledem k epidemiologické situaci začnou kroužky v tomto školní roce od 1. 10. 2020.


Informace ke stravování

Jídelna bude v provozu od úterý 1. 9. 2020. Přihlášení ke stravování a placení obědů před začátkem a na začátku nového školního roku 2020/2021 pouze v místě a době níže uvedené.
Ve školní jídelně, Sokolská 6, Praha 2
do 25. 8. 2020 dle telefonické domluvy /tel. 224 262 152/
od 26. 8. do 31. 8. 2020 denně od 10.00  do 14.00 hod.
od 1. 9. 2020 denně  od 12.00  do 14.00 hod.
Ve výdejně obědů v budově ZŠ u svatého Štěpána
1. 9. 2020 od 7.30 do 9.30 hod.
2. 9. 2020 od 7.30 do 8.30 hod.
Doporučujeme obědy vyřídit v ŠJ Sokolská, vyhnete se dlouhému čekání.

24. srpna 2020