Vzdělání, sebevědomí, slušnost

Základní škola u svatého Štěpána
Zřizovatel školy - Městská část Praha 2
historie zábava volejbal šachu štěpán školní sbor
ŠKOLA ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ KLUB ŠKOLNÍ JÍDELNA SPOLEK ŠTĚPÁN - KROUŽKY ŠACHY ŠTĚPÁN
 

Rozvrh hodin

Rozvrh hodin [.pdf]

Třída - 8.B

Školní rok: 2023/2024
Třídní: Hrbek Přemysl

Premysl.Hrbek@zs-stepanska.cz
732407375

Konzultační hodiny:
Po14:00-15:00, Čt 14:00-15:00 (dále dle domluvy)

 

Základní informace

Žáci budou v letošním školním roce potřebovat následující pomůcky:

  • čtverečkovaný šešit A4 (může být A5)
  • desky na eurofolie + min. 20 eurofolií

Hodnocení se bude řídit podle následujích pravidel:

  • Na konci každé kapitoly souhrnná písemná práce – váha 10, bude hlášeno předem
  • Referát – 1x za pololetí – termín podle dohody na první hodině – váha 5
  • Kontrola sešitu a desek – 2x za pololetí, nebude hlášeno předem – váha 3
  • Malá písemná práce na aktuálně probírané téma (max. na 10 minut) – nebude hlášeno předem – váha 5

 

 

 

2. září 2022