Vzdělání, sebevědomí, slušnost

Základní škola u svatého Štěpána
Zřizovatel školy - Městská část Praha 2
historie šachu štěpán volejbal zábava školní sbor
ŠKOLA ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ KLUB ŠKOLNÍ JÍDELNA SPOLEK ŠTĚPÁN - KROUŽKY ŠACHY ŠTĚPÁN
 

Rozvrh hodin

Rozvrh hodin [.pdf]

Třída - 8.B

Školní rok: 2023/2024
Třídní: Hrbek Přemysl

Premysl.Hrbek@zs-stepanska.cz
732407375

Konzultační hodiny:
Po14:00-15:00, Čt 14:00-15:00 (dále dle domluvy)

 

Test 19. 12. 2022

Vážení a milí žáci 7. B,

níže naleznete v bodech to, o čem jsme si v hodinách zeměpisu povídali. Nejedná se o látku k naučení se nazpaměť, ale k zamyšlení. Zcela jistě zde není vše. Další poznámky máte v sešitech. Pomoci by vám měla i nová učebnice, kterou jste dostali v týdnu.

 

Nechci, abyste se učili jména nebo data zpaměti mimo těch tučně zvýrazněných. Otázky v testu se ale pochopitelně níže uvedených informací budou týkat.

Příklad: Kteří z Evropanů byli nejvýznamějšími mořeplavci před Portugalci?

Odpověď: Italové (tedy Benátčané, Florenťané a Janované).

Odpověď lze postavit na níže uvedených bodech, které popisují Janovskou republiku, Benátskou republiku nebo mluví o Amerigu Vespuccim, Giovannim Cabotovi a Paolu Toscanellim.

Objevování Afriky

Poznávání Afriky začíná již ve starověku:

Kontakt Evropy a Afriky zprostředkovávali již Féničané

Starověcí Řekové označovali Afriku jako Libyi

3. st. před n. l.             pojmenování Afriky

11. – 13. st.                 křižácké výpravy na Blízký východ

12. – 14. st.                 obchodní plavby hansovního loďstva (loďstvo měst za severního pobřeží dnešního Německa a Polska)

13. st.                          obchodní cesty benátských kupců Nicoly, Mattea a Marca Polo do Číny

květen 1453                dobytí Konstantnopole Turky

Janovská republika     vznik v pol. 11. st. (zánik koncem 18. st.), jedno z nejvýznamnějších obchodních a námořních center Středomoří

Benátská republika     vznik na konci 7. st. (zánik na konci 18. st.), významná námořní velmoc, ovládala velkou část Středomoří a obchod s Asií, obchod v oblasti                 Černého moře, obchodní dohody s asijskými zeměmi, na konci středověku měla benátská flotila několik tisíc plavidel

                                Benátčan Lanzarote Malocelli v roce 1312 vyplul z Janova, proplul Gibraltarskou úžinou a zřejmě byl 1. Evropanem, který přistál na Kanárských           ostrovech

 

Amerigo Vespucci       Florenťan v portugalských a španělských službách

Giovanni Caboto         asi Janovan ve službách Anglie

Paolo Toscanelli         Florentský astronom a kartograf

Jan I. (1357-1433)       portugalský král, snažil se o ovládnutí hlavních opěrných bodů na severu Afriky

21. 8. 1415                  dobytí Ceuty (enkláva na severu Afriky, dnes španělská městská enkláva)

Země kněze Jana        legenda o křesťanské zemi, které vládne potomek jednoho z biblických králů (měla být na území dnešní Etiopie

2.pol. 15. století          Portugalsko je nejmocnější námořní mocností světa

 

 

Jindřich Mořeplavec

(1394-1460)    zúčastnil se tažení do Ceuty

kartografie                 starověk a Arabové, křesťanská dogmata

kompas

jakubova hůl               měření výšky slunce nad obzorem, jednoduchý přístroj pro měření úhlů a historická navigační a astronomická pomůcka, která funguje na principu podobnosti trojúhelníků. Sestává z tyče se stupnicí a kolmým posuvným břevnem.

Při měření se přiloží konec tyče k oku a přístroj se nastaví tak, aby oba měřené body byly na koncích posouvaného břevna. Změřený úhel se odečte na stupnici a je dán polohou posuvného břevna v okamžiku změření. Jakubova hůl je použitelná pro měření úhlové výšky nebeských těles nad obzorem, například při astronavigaci, ovšem Slunce je pro přímé pozorování příliš jasné

přesýpací hodiny        měření rychlosti plavby

Escola náutica             Sagres (jihozápadní cíp provincie Algarve v Portugalsku) námořní akademie, koncentrace nejlepších kapitánů, kartografů a stavitelů lodí, povinnost psát lodní deníky a vše zakreslovat do map

                                    Každý rok vypravil 1-2 karavely

                                    Objevena Madeira, Kapverdy, Azorské ostrovy

1434                            obeplutí mysu Bojador (Búdždúr-Západní Sahara), /mys bez návratu/

1479                            Kanárské ostrovy připadly Kastilii (1415; 1424 výpravy Jindřicha Mořeplavce ke K. ostrovům)

1482                            dosažení ústí veletoku Kongo, horní tok až 1871 David Livingston

 

Pobřeží Guinejského zálivu se stává nejprve oblastí zájmu Portugalců, později Španělů. Angličané využívají v 19. století rušení otroctví jako záminku k vytlačení Portugalců a stávají se dominantní mocností v oblasti.

                                    Zpět do Afriky se vrací někteří osvobození otroci po propuštění z USA a Jamajky (Libérie, Sierra Leone-město Freetown).

 

Nigérie          demografická exploze a její příčiny

                        muslimský sever (misionáři z Mali) a křesťanský jih

                        5. největší vývozce na světě

                        V 70. letech 20. st. ropný boom (objevení ropy)

                        Boko Haram islamistické teroristické hnutí

 

                        sever Nigérie je suchý, na jihu klima tropického deštného lesa

 

Na slepé mapě byste měli dokázat označit:

 

země severní Afriky: Egypt, Libye, Tunisko, Alžírsko, Maroko

ostrovy a souostroví: Madeira, Kanárské ostrovy, Kapverdy

země Sahelu: Mauritánie, Mali, Niger, Čad, Súdán, Jižní Súdán, Eritrea

země západní Afriky a Guinejského zálivu: Senegal, Guiney

Nigérii, Kamerun

ostrovy Guinejského zálivu: Bioko, Princův ostrov, ostrov sv. Tomáše, Annobón

řeky: Gambie, Niger, Kamerun

 

na mapě Izraele: Golanské výšiny, Pásmo Gazy, Západní břeh Jordánu

 

Projděte si také novou učebnici zeměpisu po stranu 23.

 

16. prosince 2022